VSK

Namens de vereniging het verzorgen/organiseren van alle scheidsrechters activiteiten rondom de volleybalwedstrijden voorafgaand aan en gedurende elk seizoen.

Verantwoordelijkheden

 1. Maken aanwijzing scheidsrechters voor zowel 1e helft als 2e helft van het seizoen.
 2. Wedstrijden toewijzen aan de teams in de seniorencompetitie en de A-jeugd-teams.
 3. Lijst maken van- en contact houden met contactpersonen per team m.b.t. die aanwijzing en verder voorkomende zaken.
 4. Begeleiden van aanwijzing scheidsrechters in zowel 1e helft als 2e helft in verband met vele wijzigingen gedurende het seizoen.
 5. Begeleiden nieuwe verenigingsscheidsrechters in de Veste. ( 3e/4e klasse en overige jeugdwedstrijden)
 6. Op peil houden en begeleiden/informeren Regioscheidsrechters
 7. Motiveren/opleiden verenigingsscheidsrechters voor 2e en 1e klasse district Oost.
 8. Contact onderhouden met Nevobo landelijk en Nevobo Oost, m.b.t. scheidsrechters en spelregels.
 9. Aanspreekpunt voor Bestuur met betrekking tot Scheidsrechterszaken.
 10. Behandelen/afwerken binnenkomende verzoeken/mails m.b.t. Scheidsrechterzaken
 11. Zorgdragen dat alle te spelen wedstrijden worden bezet en zodoende het boete-niveau voor scheidsrechters/vereniging zo laag mogelijk houden.
 12. Wedstrijdleiding voorzien van de scheidsrechterslijst per weekend.
 13. Vraagbaak/aanspreekpunt voor scheidsrechters en anderen met betrekking tot de spelregels.
 14. Aanspreekpunt voor de Nevobo met betrekking tot scheidsrechterszaken die spelen bij Apollo 8

Daarvoor heeft de commissie de volgende bevoegdheden

 1.  Zelfstandig voeren van administratie met betrekking tot scheidsrechterszaken, zowel intern als extern.
 2. Versturen van wekelijkse mails naar de aangewezen scheidsrechters.
 3. Begeleiden van beginnend scheidsrechters in De Veste.
 4. Organiseren ( in samenwerking met onze verenigingsexperts) van opleidingen voor V2 scheidsrechters (2e en 1e klasse District Oost.)
 5. Gevraagd en ongevraagd adviseren scheidsrechters, contactpersonen en bestuur Apollo 8
 6. Werven van vrijwilligers met betrekking tot begeleiden nieuwe scheidsrechters in De Veste.

Functies en vrijwilligers

Deze functie/taken worden momenteel door :

 • Dirk Huising
 • Diede Spekreijse
 • Geert Kruize

Contact

Heb je nog vragen voor de commissie of iets belangrijks te melden? Neem dan contact op met de commissie via: vsk@apollo8.nl of door in het contactformulier ‘VSK’ te selecteren.

Heb je interesse in één van de openstaande functies? Neem dan contact op met: Dirk Huising