Commissie gedragscode

Treiteren en pesten, agressie en geweld, (seksuele) intimidatie, discriminatie en andere ongewenste omgangsvormen kunnen helaas voorkomen. Wat voor de één een grapje is, kan voor een ander kwetsend zijn.

Het mooiste zou zijn dat diegene direct wordt aangesproken op het gedrag dat als ongewenst wordt ervaren. Dat is in de praktijk niet altijd even gemakkelijk. Gevoelens van onmacht, schaamte, woede of wat dan ook kunnen de reden zijn dat men zich niet uitspreekt en er dus mee rond blijft lopen. Bespreek dit dan met je trainer en/of je ouders.
Lukt dit niet of vind je dit moeilijk dan zou het goed zijn als je in zulke gevallen bij een contactpersoon terecht kunt. Een contactpersoon luistert en hoort je probleem aan. Hij is het eerste aanspreekpunt. Indien nodig zal de contactpersoon je verwijzen naar een vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon bedenkt samen met jou wat een goede oplossing voor het probleem zou kunnen zijn. De contactpersoon en de vertrouwenspersoon hebben een geheimhoudingsplicht. Zij zullen nooit iets met anderen bespreken zonder jouw nadrukkelijke toestemming. Klik hier voor de gedragscode.

Heb je iets te vragen of te melden, dan kan je hier contact opnemen met de commissie gedragscode.
Of neem contact op met één van de volgende contactpersonen.

Contactpersoon (M); Paul Ganzeboom