Vertrouwenscontactpersoon (VCP)

Apollo 8 wil een volleybalvereniging zijn waar iedereen zich veilig en welkom voelt. Toch kan het gebeuren dat iemand dat anders ervaart. Dit is ongewenst gedrag en dat willen we stoppen. Als ongewenst gedrag voorkomt, willen wij dat als club graag weten en willen we jou daarbij ondersteunen.

Er zijn diverse vormen van ongewenst gedrag zoals: pesten, discriminatie, (seksuele) intimidatie, bedreiging, gewelddadig gedrag. Maar personen kunnen ook andere problemen ervaren waardoor je niet kan zijn wie je bent, of je kunt je buitengesloten voelen.
 
Je kan zelf met deze punten te maken krijgen maar je kan het ook bij een ander zien gebeuren. Ook dan (als coach, trainer, begeleider, medesporter of ouder) nodigt Apollo 8 jou uit om contact te leggen met de Vertrouwenscontactpersoon (VCP). Bij een vermoeden van seksuele intimidatie zijn coaches, trainers en begeleiders dit zelfs verplicht om te doen bij het bestuur.

Wat doet de VCP?

De VCP zal naar jouw verhaal luisteren en samen met jou kijken wat verdere stappen kunnen zijn. Soms is iets op te lossen binnen de vereniging, maar soms is het verstandig om er andere deskundigen bij te betrekken. Dit zal altijd in overleg met de melder gebeuren. De VCP is onafhankelijk.

Wie is de VCP van Apollo 8?

Binnen onze vereniging hebben wij twee VCP’ers. Paul Ganzeboom en Kim Versteeg

Paul Ganzeboom is in het dagelijks leven docent en werkzaam bij ROC van Twente. Kim Versteeg is in het dagelijks leven psychomotorisch therapeut en werkzaam bij Pluryn in Almelo (kinderen/jongeren/gezinnen). Zij is ook vrijwilliger bij de kindertelefoon.

Hoe kan je de VCP bereiken?

Via contact-paul@apollo8.nl of kim.versteeg@apollo8.nl kan je contact leggen met het VCP. Paul of Kim zullen zo spoedig mogelijk contact met je opnemen (met uitzondering van vakantieperiodes). 

Huisregels en gedragscode