Commissie Dames 1 Eredivisie

Opdracht:

De commissie heeft als opdracht alle zaken die samenhangen met het spelen van dames 1 in de eredivisie te faciliteren en te regelen. Dit betreft het professioneel neerzetten van het management van het team bestaande uit trainers, manager, datascout en fysio. Het samenstellen van een team dat aantrekkelijk volleybal speelt. De organisatie van de wedstrijden waarbij er een floorcommissie is en afstemming met de wedstijdleiding.
Deze commissie zorgt ook voor de materialen voor de spelers, staf en trainers als ook huisvesting voor de spelers die daarop aangewezen zijn. De commissie zorgt voor het binnenhalen van sponsorgelden en andere financiële middelen om in de eredivisie te kunnen spelen.

Zij doet dat vanuit de missie en kernwaarden die Apollo8 heeft. Apollo 8 is een sportieve en gezellige volleybalvereniging voor breedtesport en topsport, met een jeugdopleiding, een heren- en dameslijn. Een club die vijf kernwaarden nastreeft en uitstraalt. Dit zijn de basiswaarden van Apollo 8 en vormen de pijlers onder de cultuur die zo kenmerkend is voor onze club.

 1. Respect: Sportiviteit, correct zijn t.o.v. tegenstanders, officials en begeleiders
 2. Sociale binding: Sterke onderlinge verbondenheid en maatschappelijke betrokkenheid
 3. Ambitie: Topsport en breedtesport, regionaal toonaangevende jeugdopleiding
 4. Continuïteit: Continu ledenaantal, kwalitatief en kwantitatief goed kader en gezonde financiële huishouding
 5. Communicatie: Transparantie met een duidelijke taakverdeling en eenduidige informatievoorziening.

Verantwoordelijkheden:

 • Regelen van alle zaken rond D1
 • Samenstellen team in samenspraak met trainers, contracten en afspraken
 • Samenstellen team van trainers, scout en staf, contracten en afspraken
 • Wedstrijd entertainment
 • Sponsoring D1
 • Bijdrage van team en staf aan Apollo8 clubgevoel en activiteiten
 • Materialen voor spelers, trainers en staf D1
 • Regelen van fysio en kracht
 • Contacten met Business club en Vrienden Van Apollo8
 • Contacten met Nevobo eredivisie
 • Jaarlijkse aanvraag licentie in samenwerking met bestuur
 • Zorgen voor eigen budget middels sponsoring, bijdrage businessclub en overige middelen. Deel van sponsorbudget komt ten goede van de vereniging voor de opleiding.
 • Bijdrage vanuit D1 voor de ontwikkeling en gezonde sportcultuur van de vereniging
 • Duidelijk rol en taakopvatting voorzitter, vicevoorzitter, budgethouder, manager commerciële zaken en sponsoring, entertainment manager, manager communicatie.

Bevoegdheden:

 • Verwerven en Beheer budget D1
 • Werven sponsoren, afsluiten van sponsorcontracten
 • Contracten met trainers, staf en speelsters als ook fysio en kracht
 • Aanschaf en beheer materialen D1
 • Regelen van huisvesting
 • Voorbereiding licentieaanvraag Nevobo
 • Trainingsprogramma in afstemming met trainers en staf
 • Bezoeken van Nevobo vergaderingen eredivisie-overleg

Functies:

Commissie kent de volgende functies:

 • Voorzitter
 • Vicevoorzitter
 • Manager spelerszaken
 • Manager financiële en juridische zaken
 • Manager commerciële zaken en sponsoring
 • Entertainment manager
 • Manager communicatie.

Binnen de commissie zijn er specifieke taken neergelegd bij:

 • Floorcommissie
 • Materialencommissie D1
 • Communicatiecommissie D1 voor social media en pers