Vrijwilligerscommissie

Opdracht:

De commissie Vrijwilligers is verantwoordelijk voor de uitvoering van het vrijwilligersbeleid van de vereniging.

Zij doet dat vanuit de missie en kernwaarden die Apollo8 heeft. Apollo 8 is een sportieve en gezellige volleybalvereniging voor breedtesport en topsport, met een jeugdopleiding, een heren- en dameslijn. Een club die vijf kernwaarden nastreeft en uitstraalt. Dit zijn de basiswaarden van Apollo 8 en vormen de pijlers onder de cultuur die zo kenmerkend is voor onze club.

 1. Respect: Sportiviteit, correct zijn t.o.v. tegenstanders, officials en begeleiders
 2. Sociale binding: Sterke onderlinge verbondenheid en maatschappelijke betrokkenheid
 3. Ambitie: Topsport en breedtesport, regionaal toonaangevende jeugdopleiding
 4. Continuïteit: Continu ledenaantal, kwalitatief en kwantitatief goed kader en gezonde
  financiële huishouding
 5. Communicatie: Transparantie met een duidelijke taakverdeling en eenduidige informatievoorziening

Verantwoordelijkheden:

 • Vrijwilligersbestand / vacatures
  • up-to-date houden van het vrijwilligersbestand
  • in kaart brengen vacatures
 • Werving van vrijwilligers:
  • middels inschrijfformulier aanmelding
  • op de website van Apollo 8 worden alle vacatures voor vrijwilligerstaken gepubliceerd.
  • bij ouderavonden
  • commissies ondersteunen bij benaderen van nieuwe vrijwilligers.
  • organiseren takenmarkt
 • Behoud van vrijwilligers:
  • Aandacht hebben voor de vrijwilligers
  • Waardering : Regelen kerstpresentje, meedenken over organisatie vrijwilligersavond.
 • Meldpunt zijn voor maatschappelijke stage
 • Jaarkalender activiteiten

Bevoegdheden:

 • Toegang tot en gebruik van sportlink om haar taken te kunnen uitvoeren
 • Zelfstandig werven van vrijwilligers
 • Jaarlijks budget voor vrijwilligerswaardering middels presentjes en avond
 • Uitnodigen van vrijwilligers voor speciale events

Functies:

De Vrijwilligerscommissie kent de volgende functies:

 • Voorzitter
 • Lid werving vrijwilligers
 • Coördinator Takenmarkt
 • Lid

De vrijwilligerscommissie wordt bij Apollo 8 gecoördineerd door Angelique Gommer en Diane van Oosten.