PR en Communicatiecommissie

Opdracht:

De commissie PR en Communicatie regelt en verzorgt alle communicatie van de verenging.

Zij doet dat vanuit de missie en kernwaarden die Apollo8 heeft. Communicatie en PR zal Apollo 8 uitdragen als een sportieve volleybalvereniging voor breedtesport en topsport, met een jeugdopleiding, een heren- en dameslijn. Een club die vijf kernwaarden nastreeft en uitstraalt. Dit zijn de basiswaarden van Apollo 8 en vormen de pijlers onder de cultuur die zo kenmerkend is voor onze club.

 1. Respect: Sportiviteit, correct zijn t.o.v. tegenstanders, officials en begeleiders
 2. Sociale binding: Sterke onderlinge verbondenheid en maatschappelijke betrokkenheid
 3. Ambitie: Topsport en breedtesport, regionaal toonaangevende jeugdopleiding
 4. Continuïteit: Continu ledenaantal, kwalitatief en kwantitatief goed kader en gezonde
  financiële huishouding
 5. Communicatie: Transparantie met een duidelijke taakverdeling en eenduidige informatievoorziening

Verantwoordelijkheden:

 • Verzorgen van alle communicatie uitingen waaronder site, nieuwsbrief, Instagram, Snapchat, Facebook, Weekbulletin, Presentatiemagazine, pers en alle overige communicatie middelen.
 • Opstellen communicatieplan: Zorgen dat communicatie de missie, visie en de strategie van Apollo 8 uitdraagt.
 • Faciliteren dat leden, vrijwilligers, ouders van, sponsoren, vrienden van Apollo8, Business Club tijdig en adequaat worden geïnformeerd.
 • Opzetten en beheren van Jaarkalender met communicatie momenten.
 • Opstellen van een jaarlijks budget voor PR en communicatie dat afgestemd wordt met bestuur
 • Opstellen van een jaarkalender die wordt afgestemd met andere commissies en bestuur
 • Verzorgen van de fotografie van teams, toernooien en wedstrijden ten behoeve van communicatie uitingen
 • Duidelijke taak en rolverdeling binnen de commissie.
 • Vormgeving en ontwerp van communicatiemiddelen. Bewaken van toepassing van huisstijl.

Bevoegdheden:

 • Verzorgen van de communicatie uitingen
 • Beschikken over het PR en communicatiebudget
 • Uitrol jaarkalender van communicatie uitingen
 • Aansturen van de vrijwilligers voor de PR en Communicatie

Functies:

PR en Communicatiecommissie kent de volgende functies:

 • Coördinator PR en Communicatiecommissie
 • Coördinator sociale media en website
 • Coördinator nieuwbrief, (interne) communicatie en persberichten
 • Coördinator foto en film
 • Medewerker sociale media en website
 • Medewerker wedstrijd bulletin
 • Medewerker fotografie
 • Medewerker nieuwsbrief, (interne) communicatie en persberichten
 • Redactie- en eindredactie seizoensmagazine
 • Coördinator vormgeving

Heb je nog vragen of iets te melden, dan kun je contact opnemen met de PR & communicatiecommissie door in het contactformulier “Communicatie” te selecteren.