PR & Communicatie

De commissie PR & Communicatie regelt en verzorgt alle communicatie van de verenging. Dit betreft zowel de interne communicatie via bijvoorbeeld nieuwsbrieven, maar ook de externe communicatie. Denk hierbij aan het bijhouden van sociale media en de website.

Zij doet dat vanuit de missie en kernwaarden die Apollo 8 heeft. Communicatie & PR zal Apollo 8 uitdragen als een sportieve volleybalvereniging voor breedtesport en topsport, met een jeugdopleiding, een heren- en dameslijn.

Verantwoordelijkheden

 • Verzorgen van alle communicatie uitingen waaronder site, nieuwsbrief, Instagram, Snapchat, Facebook, Weekbulletin, Presentatiemagazine, pers en alle overige communicatie middelen.
 • Opstellen communicatieplan: Zorgen dat communicatie de missie, visie en de strategie van Apollo 8 uitdraagt.
 • Faciliteren dat leden, vrijwilligers, ouders van, sponsoren, vrienden van Apollo8, Business Club tijdig en adequaat worden geïnformeerd.
 • Opzetten en beheren van Jaarkalender met communicatie momenten.
 • Opstellen van een jaarlijks budget voor PR en communicatie dat afgestemd wordt met bestuur.
 • Opstellen van een jaarkalender die wordt afgestemd met andere commissies en bestuur.
 • Verzorgen van de fotografie van teams, toernooien en wedstrijden ten behoeve van communicatie uitingen
 • Duidelijke taak en rolverdeling binnen de commissie.
 • Vormgeving en ontwerp van communicatiemiddelen. Bewaken van toepassing van huisstijl.

Daarvoor heeft de commissie de volgende bevoegdheden

 • Verzorgen van de communicatie uitingen;
 • Beschikken over het PR en communicatiebudget;
 • Uitrol jaarkalender van communicatie uitingen;
 • Aansturen van de vrijwilligers voor de PR en Communicatie.

Functies en vrijwilligers:

PR en Communicatiecommissie kent de volgende functies:

 • Coördinator PR & Communicatiecommissie: Esmée Wevers
 • Coördinator sociale media: Koen Kuipers & Daphne de Vos
 • Coördinator website: Esmée Wevers
 • Coördinator nieuwbrief, (interne) communicatie en persberichten: Sanne Wolbers
 • Coördinator foto en film: Esmée Wevers
 • Coördinator vormgeving: Sanne Wolbers
 • Medewerker sociale media: Manouck Zander
 • Medewerker website: Koen Kuipers, Vacant
 • Medewerker fotografie: Anke Kamphuis, Bruno Rogantini, Paul Ganzeboom, Vacant
 • Medewerker nieuwsbrief, (interne) communicatie en persberichten: Vacant
 • Redactie- en eindredactie seizoensmagazine: Sanne Wolbers & Esmée Wevers, Vacant
 • Medewerker vormgeving: Vacant
 • Medewerker algemeen: Manouck Zander, Vacant
 • Bestuurscontactpersoon: Kirsten Kruize

Contact

Heb je nog vragen voor de commissie of iets belangrijks te melden? Neem dan contact op met de commissie via: pr@apollo8.nl of door in het contactformulier ‘Communicatie’ te selecteren.

Heb je interesse in één van de openstaande functies? Neem dan contact op met: Esmée Wevers via esmee.wevers@apollo8.nl