Vrienden van Apollo 8

Welkom op de pagina van de vrienden van Apollo 8.

De Vrienden van Apollo 8 is een initiatief dat binnen de vereniging opgestart is.
Het doel van het initiatief is budget ter beschikking stellen voor bijzondere aanschaffingen, activiteiten of anderszins, waarbij de Vrienden daar zelf inspraak op krijgen.

De keuzes voor bestedingsdoelen worden zoveel mogelijk uit de Vrienden zelf gehaald middels periodieke vragenformulieren, waar de daaruit komende ideeën in samenspraak met de vereniging omgezet worden in concrete mogelijke besteding. De Vrienden kunnen daaropvolgend zelf weer stemmen op de mogelijke bestedingen waar het budget over verdeeld zal worden.
Dit biedt hierdoor extra mogelijkheden binnen de vereniging. Denk bijvoorbeeld aan extra activiteiten voor de jeugdspelers, het organiseren van clinics, een bus voor belangrijke wedstrijden van (jeugd)teams, extra budget voor een jeugdkamp, etc.

Naast het inzamelen van financiële middelen heeft het initiatief van De Vrienden van Apollo 8 ook een sociale functie. Het is de bedoeling dat ongeveer een kwart van de inkomsten terugvloeit naar de leden zelf d.m.v. het drankje en hapje dat elk seizoen wordt aangeboden en de attentie die jaarlijks wordt uitgereikt (Sjaal, paraplu, handdoek etc.). Het lidmaatschap van deze Vrienden zorgt tevens voor extra betrokkenheid bij onze vereniging.

Waarom moet je bij deze Club willen horen?

Jouw bijdrage aan het budget wordt heel zorgvuldig en nuttig besteed, waar jij zelf ook over mee kan beslissen
De vereniging profiteert vooral in de brede en sociale zin van de financiële bijdrage, een vereniging draait op meer dan alleen het volleybal zelf tenslotte
Als laatste profiteer je zelf ook een beetje doordat je iets terugkrijgt in de vorm van gezelligheid, de jaarlijkse attentie en het sociale gebeuren van deze Vrienden

Daarnaast kan je jouw naam op een schild in ons sportcafé laten vermelden.

Aanmelden

Wil jij ook graag lid worden van de Vrienden van Apollo 8? Dan kan je dat doen door Dit formulier te downloaden, in te vullen en te ondertekenen. Vervolgens kan je dit opsturen naar vriendenvan@apollo8.nl