Over ons

Volleybalvereniging Apollo 8 is een ambitieuze, bloeiende en actieve vereniging die sinds de oprichting in 1969 is uitgegroeid tot een vereniging met rond 600 enthousiaste leden die wekelijks trainen en wedstrijden spelen. De vereniging presenteert zich zowel op recreatief, regionaal als nationaal niveau. In het lopende seizoen 2021-2022 speelt het eerste damesteam in de Eredivisie, het hoogste niveau van Nederland. Het eerste herenteam speelt in de eerste nationale divisie. De jeugdteams zijn succesvol in de regionale topcompetities en bij Nationale Kampioenschappen. De sociale binding tussen de leden van de vereniging onderling is zeer groot. Jaarlijks worden tal van activiteiten georganiseerd om de onderlinge band tussen leden te versterken.

Missie

Apollo 8 is een regionaal georiënteerde volleybalvereniging die voor iedereen toegankelijk is en aan alle leden de mogelijkheid biedt om volleybal te beoefenen op zijn of haar niveau. Dit doet Apollo 8 door de voorwaarden te scheppen om volleybal op topniveau én als breedtesport te kunnen beoefenen. De basis wordt gevormd door een professioneel begeleide jeugdopleiding. Daarnaast staan participatie door en gezelligheid voor alle leden centraal. De vereniging draagt bij aan de sociale vorming van de jeugd en hecht veel waarde aan een sportieve en respectvolle opstelling van leden, ouders en begeleiders.

Visie

Apollo 8 herkent zich goed in het archetype schepper en bondgenoot. We willen een vereniging zijn die ambities vanuit een visie wil realiseren, door creatief te zijn en ook met verbeeldingskracht bouwen aan de vereniging (de schepper). Anderzijds zijn we ook de bondgenoot; een vriendelijke, nuchtere, toegankelijke en sportieve vereniging. De Apollo 8 kernwaarden zijn Vriendschap, Ambitie en Trots.

Vriendschap

De Vereniging wordt gekenmerkt door een sterke onderlinge verbondenheid van leden in een informele, goed gestructureerde transparante en financieel gezonde organisatie. De vereniging beschikt over een kwantitatief en kwalitatief hoogwaardig vrijwillig kader waar de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor eenieder duidelijk zijn. De vereniging staat voor een gezonde, sportieve en (sociaal) veilige omgeving. Respect, voor elkaar met
elkaar, is onlosmakelijk verbonden met de teamsport volleybal.

Ambitie

Apollo 8 heeft de ambitie om blijvend tot de top van Nederland te behoren. Daarbij wil Apollo 8 een vereniging zijn waar volleybal zowel als topsport en als breedtesport kan worden beoefend. De professioneel begeleide jeugdopleiding heeft een aantrekkingskracht op jeugdige sporters en is een voorbeeldfunctie in de regio.

Trots

“De jeugd heeft de toekomst.” En daarom deze specifieke paragraaf. Apollo 8 wil volleybal toegankelijk maken voor jeugd uit Borne en omgeving, waarbij zowel plezier als prestatie belangrijk is. Apollo 8 wil jeugd al vroeg laten deelnemen aan de verschillende facetten van een vereniging om hen vertrouwd te maken met het Apollo 8 verenigingsleven: het “ Apollo-gevoel”. De club heeft een regionale uitstraling als het gaat om jeugdbeleid en wil dit vasthouden en uitbreiden naar nationale uitstraling. Daarbij is ook oog voor de ontwikkeling van jongensvolleybal. Apollo 8 wil de eigen opgeleide jeugd behouden voor de seniorenlijnen.