Jeugdsportfonds

jeugdsportfonds

Ben je als ouders elke maand in de weer om alle touwtjes aan elkaar te knopen? Ontbreekt het hierdoor aan voldoende middelen voor de vereniging van zoon of dochter? Omdat het belangrijk is dat kinderen mee kunnen doen, komt de gemeente Borne hierin tegemoet met het Jeugdsportfonds.


Wij adviseren u hiervoor contact op te nemen met:
Mevrouw Wendy Korte
Combinatiefunctionaris Sport & Cultuur, Gemeente Borne
w.korte@borne.nl
tel.nr.:074-2658663

Het Jeugdsportfonds Hengelo & Borne stelt zich ten doel om snel, effectief en op een laagdrempelige, niet bureaucratische manier zoveel mogelijk kinderen een kans te bieden om te sporten.

De doelgroep van het Jeugdsportfonds Hengelo & Borne zijn kinderen van 4 tot 18 jaar, woonachtig in de gemeente Hengelo & Borne, die om financiële redenen geen lid kunnen worden van een sportvereniging. Voor maximaal € 225,00 per jaar worden contributie en indien nodig kledinggeld betaald.

Aanvragen

Een aanvraag bij het Jeugdsportfonds Hengelo & Borne kan ingediend worden door een hulpverlener, leerkracht, maatschappelijk werker of professioneel begeleider. De aanvraag wordt beoordeeld door de consulent van het Jeugdsportfonds Hengelo & Borne en de aanvrager krijgt zo spoedig mogelijk bericht of de aanvraag geaccepteerd is.

lndien de aanvraag is goedgekeurd krijgt de aanvrager hierover bericht, waarna de contributie rechtstreeks wordt overgemaakt in overleg met de Penningmeester van Apollo 8. Alleen de penningmeester van Apollo 8 weet dan ook dat het Jeugdsportfonds de betaling verricht.

Het kan zijn dat uw kind in aanmerking kan komen voor een bijdrage uit het Jeugdsportfonds Hengelo & Borne.
Op www.jeuqdsportfonds.nl kan een aanvraag worden ingediend door een intermediair. U kunt hiervoor ook gebruik maken van de intermediair van de gemeente Borne; Mevrouw Wendy Korte

Zie voor meer informatie ook www.jeugdsportfonds.nl