Wedstrijd verplaatsen

Wordt het voor jullie team onmogelijk om een wedstrijd door te laten gaan? Let erop dat wedstrijden alleen verplaatst kunnen worden als hiervoor goede argumenten zijn.

Probeer altijd eerst spelers van andere (lagere) teams te benaderen of zij kunnen invallen.
Let er ook op dat de tegenstander niet in alle gevalle verplicht is om mee te werken aan een wijzigingsverzoek.

Voorbereiding wijzigingsverzoek

Hebben jullie een goede reden? Ga dan jullie voorstel afstemmen met de volgende partijen:
– Tegenstander
– Team/scheidsrechter die had moeten fluiten
– Scheidsrechter die kan fluiten (zelf regelen!)
– Speelveld

Let op dat er vanwege beperkte ruimte in de zaal het helaas bijna niet mogelijk is om de wedstrijd te verplaatsen naar een zaterdag. De wedstrijd zal dus vaak ingehaald moeten worden op een trainingsavond. Omdat een wedstrijd vaak langer duurt dan de training, zal je de andere teams (wat ervoor of erna traint) moeten inlichten zodat zij hun trainingstijd eventueel kunnen aanpassen.

Indienen wijzigingsverzoek

Hebben jullie alles afgestemd met de tegenstander, scheidsrechter en evt. andere teams?
Neem dan contact op met ons wedstrijdsecretariaat