Maatschappelijke stage

Alle leerlingen die instromen in het voortgezet onderwijs moeten tijdens hun schoolperiode een maatschappelijke stage lopen.
Doel van de maatschappelijke stage is dat alle jongeren tijdens hun middelbare schooltijd kennis maken met, en een onbetaalde bijdrage leveren aan de samenleving. Ze doen dit door vrijwilligerswerk te verrichten bijvoorbeeld bij een buurtorganisatie in de wijk, bij een sport- of cultuurorganisatie of bij een welzijnsinstelling. Het aantal verplichte uren varieert en is afhankelijk van aantal leerjaren.

Maatschappelijke stage bij Apollo 8

Apollo 8 wil jeugdleden de mogelijkheid bieden om de maatschappelijke stage bij de vereniging te lopen. De coördinatie van de maatschappelijke stage voor Apollo 8 ligt bij de vrijwilligerscommissie, bestaande uit Helma Stam en Jacqueline Holsink.

Taken

De taken die uitgevoerd kunnen worden door stagiaires zijn onder andere:

  • Assisteren bij het geven van trainingen
  • Tellen bij wedstrijden
  • Wedstrijden fluiten
  • Helpen bij de opbouw (borden plaatsen, netten neerzetten e.d) in de sporthal op zaterdagochtend
  • Assisteren bij activiteiten
  • Collecteren voor de gehandicaptensport (in de 1e week van april)

Mochten er binnen commissies ander geschikte taken zijn dan kan dat aangegeven worden bij de vrijwilligerscommissie.

Aanmelden

Jeugdleden kunnen zich melden voor een stageplek bij de vrijwilligerscommissie; De commissie zal dan overleggen met het jeugdlid waar zijn / haar wensen liggen en hen in contact brengen met de betreffende  commissie om te kijken welke mogelijkheden er zijn.