Bestuur

Voorzitter: Martin Reesink
Secretaris en Vrijwilligers: Remco Molenkamp
Penningmeester: Joost Schutte
Communicatie en Sponsoring: Kirsten Kruize
Personeelszaken en Technische commissie: Joyce Hulsman
Notulist: Sabine Zander
Bestuursondersteuning: Vacature
Ledenadministratie: Miranda Kerssen en Joke Meijer

Heb je nog vragen of iets te melden, dan kun je contact opnemen met het bestuur door in het contactformulier “Bestuur” te selecteren.

Organogram per 25 maart 2022

Organogram-2021-12-30