Bestuur

Dagelijks bestuur

Voorzitter: Martin Reesink
Secretariaat en Ondersteuning: Ingrid Oude Vrielink – Bokdam
Penningmeester: Marc Oude Oosterik

Algemeen bestuur

Wedstrijden en opleidingen: Harrie Lentfert
Technische lijn Heren: Mark-Willem Jansen
PR en Communicatie: Loes Hilbrink
Activiteiten en Vrijwilligers: Jacqueline Holsink
Sponsoring: –

Ondersteuning Dagelijks Bestuur

Notulist: Joyce Hulsman – Jansink
Ledenadministratie: Karin Spekreijse

Heb je nog vragen of iets te melden, dan kun je contact opnemen met het bestuur door in het contactformulier “Bestuur” te selecteren.