Bestuur

Voorzitter: Martin Reesink
Secretaris en Vrijwilligers: Paulo Moekotte
Penningmeester: Joost Schutte
Communicatie en Sponsoring: Vacant
Personeelszaken en Technische commissie: Hendrik Bom
Notulist: Vacant
Bestuursondersteuning: Vacant
Ledenadministratie: Miranda Kerssen en Joke Meijer

Heb je nog vragen of iets te melden, dan kun je contact opnemen met het bestuur door in het contactformulier “Bestuur” te selecteren.

Organogram per februari 2024

Organogram-2023-2024