Bestuur

Dagelijks bestuur

Voorzitter: Martin Reesink
Secretariaat en Ondersteuning: Remco Molenkamp
Penningmeester: Marc Oude Oosterik

Algemeen bestuur

Lid: Sabine Zander
Lid: Kirsten Kruize
Lid: Joyce Hulsman

Ondersteuning Dagelijks Bestuur

Notulist: Vacature
Ledenadministratie: Karin Spekreijse en Joke Meijer

Heb je nog vragen of iets te melden, dan kun je contact opnemen met het bestuur door in het contactformulier “Bestuur” te selecteren.

Organogram