Klankbordgroep

Opdracht:

De klankbordgroep is opgericht op verzoek van een aantal spelers binnen de vereniging, met als doel de schakel te zijn tussen de leden van Apollo en het bestuur. Zij doen dit door binnen de vereniging het gesprek aan te gaan met de leden. De input die uit deze gesprekken voortkomt wordt ingezet om, als onafhankelijk orgaan, mee te denken met het bestuur over de besluitvorming.

Zij doet dat vanuit de missie en kernwaarden die Apollo 8 heeft. Apollo 8 is een sportieve en gezellige volleybalvereniging voor breedtesport en topsport, met een jeugdopleiding, een heren- en dameslijn. Een club die vijf kernwaarden nastreeft en uitstraalt. Dit zijn de basiswaarden van Apollo 8 en vormen de pijlers onder de cultuur die zo kenmerkend is voor onze club.

  1. Respect: Sportiviteit, correct zijn t.o.v. tegenstanders, officials en begeleiders
  2. Sociale binding: Sterke onderlinge verbondenheid en maatschappelijke betrokkenheid
  3. Ambitie: Topsport en breedtesport, regionaal toonaangevende jeugdopleiding
  4. Continuïteit: Continu ledenaantal, kwalitatief en kwantitatief goed kader en gezonde financiële huishouding
  5. Communicatie: Transparantie met een duidelijke taakverdeling en eenduidige informatievoorziening.

Functies:

De klankbordgroep kent de volgende functies

Voorzitter/ Heren breed: Cas Groot Roessink
Secretaris/ Heren hoog: Tobias Lansink
Dames hoog: Imke Wieffer
Dames breed: Emma Boonstra
Recreanten: Hans Ritsema

Heb je nog vragen of iets te melden, dan kun je contact opnemen met de Klankbordgroep door een e-mail te sturen naar klankbordgroep@apollo8.nl.