Materialencommissie

Opdracht:

De Materialencommissie (MC) is verantwoordelijk voor de uitvoer van het materialenbeleid, te vinden in het materialenhandboek.

Zij doet dat vanuit de missie en kernwaarden die Apollo8 heeft. Apollo 8 is een sportieve en gezellige volleybalvereniging voor breedtesport en topsport, met een jeugdopleiding, een heren- en dameslijn. Een club die vijf kernwaarden nastreeft en uitstraalt. Dit zijn de basiswaarden van Apollo 8 en vormen de pijlers onder de cultuur die zo kenmerkend is voor onze club.

 1. Respect: Sportiviteit, correct zijn t.o.v. tegenstanders, officials en begeleiders
 2. Sociale binding: Sterke onderlinge verbondenheid en maatschappelijke betrokkenheid
 3. Ambitie: Topsport en breedtesport, regionaal toonaangevende jeugdopleiding
 4. Continuïteit: Continu ledenaantal, kwalitatief en kwantitatief goed kader en gezonde financiële huishouding
 5. Communicatie: Transparantie met een duidelijke taakverdeling en eenduidige informatievoorziening

Verantwoordelijkheden:

 • Ballen
  • zorgdragen voor voldoende ballen per team
  • zorgdragen voor aanschaf nieuwe ballen, in overleg met de penningmeester
  • zorgdragen voor jaarlijkse controle van ballen van de teams
  • zorgdragen voor ballentassen en ballenrekken
 • Kleding
  • zorgdragen voor speelshirts hele vereniging
  • organiseren van kledingruilavonden, 2 keer per jaar
  • zorgdragen voor inname shirts stoppende leden
  • zorgdragen voor uitgifte shirts nieuwe leden
  • zorgdragen voor shirts, broekjes, sokken, trainingspakken en inspeelshirts D1
  • zorgdragen voor shirts, broekjes, trainingspakken H1
  • zorgdragen voor shirts trainers en coaches
  • controle gevonden voorwerpen
  • zorgdragen voor nieuwe inkoop en nabestellingen
 • Overleg met sponsorcommissie inzake sponsoruitingen op kleding
 • Meerjarenplanning van benodigde materialen
 • Opstellen en aanvragen van budget voor materialen aan het bestuur
 • Bevoegdheden:
  • Binnen het jaarlijks door het bestuur goedgekeurde budget uitgaven doen. Periodiek wordt de voortgang besproken met de portefeuillehouder vanuit het bestuur.
  • Mochten er tussentijdse uitgaven nodig zijn dan voorleggen aan penningmeester en portefeuillehouder vanuit het bestuur.

Functies:

De Materialencommissie kent de volgende functies:
Voorzitter
Lid: verantwoordelijk voor ballen en aanverwante materialen
Lid: shirts meisjes
Lid: shirts jongens
Lid: shirts mini’s
Lid: shirts recreanten
Lid: overige taken

Martijn Boerma; Coördinator Kleding/Materialen, Beheer ballen
Monique Kroeze; Beheer kleding MINI
Erna Bekhuis; Beheer kleding meisjes ABC
Dianne Bouwmeester Beheer kleding jongens ABC
Helma Kuiper; Beheer kleding recreanten
Jacqueline Holsink; Beheer kleding senioren

Heb je nog vragen of iets te melden, dan kun je contact opnemen met de materialencommissie door in het contactformulier “Materialencommissie” te selecteren.