Waardevolle ronde tafel gesprekken op ALV

Op de Algemene Ledenvergadering van 20 september hebben we voor het eerst rondetafelgesprekken gehouden met de aanwezige leden. Het doel van deze gesprekken was om te kijken wat er leeft binnen de club over verschillende onderwerpen. Deze onderwerpen hadden we verdeeld in drie thema’s:
– Vrijwilligers
– Ambitie en toekomst van de club
– Samenwerking en activiteiten

Op de Algemene Ledenvergadering gingen we in groepjes uiteen en hebben we een uur lang gesproken over deze thema’s. Dit aan de hand van stellingen. En dit waren waardevolle en leuke gesprekken met veel inbreng en ideeën. Met deze input gaat het bestuur de komende periode aan de slag. Vanwege de positieve feedback van de aanwezige leden krijgt dit volgend jaar vervolg.
We vinden het belangrijk dat de uitkomsten niet alleen bij de aanwezige leden en bestuur bekend zijn, daarom lees je hieronder een samenvatting. Heb je opmerkingen of vragen? Schroom niet en neem contact op met het bestuur via bestuur@apollo8.nl

Thema vrijwilligers

Stelling:
Gezien de ontwikkeling dat steeds meer mensen gaan consumeren, moeten we vrijwilligerswerk voor alle leden en ouders verplicht gaan stellen.

Conclusie:
De meningen waren over twee kampen verdeeld.
De helft gaf aan dat verplicht stellen een goede optie is. Het kan leiden tot meer binding. Een mogelijkheid zou zijn dat je 10 uur aan vrijwilligerswerk doet en wanneer je dit niet doet meer contributie gaat betalen.
Het tweede kamp had de mening dat verplicht stellen tot weerstand zou leiden. Je zou juist de leden meer moeten aanspreken op de verantwoordelijkheden. Meer motiveren en waarderen.

Stelling;
Gezien de ontwikkeling dat steeds meer mensen gaan consumeren, moeten we leden de kans geven om vrijwilligerswerk af te kopen (vb tennis).

Conclusie:
De meeste leden staan hier negatief tegenover. Enkele zijn het er mee eens. Het enige voordeel zou zijn dat het potje kan creëren om anderen te belonen.

Stelling:
Als vereniging zijn we verplicht om een aantal scheidsrechters te leveren die op hoger niveau fluiten. Deze vrijwilligers zijn schaars binnen onze vereniging en moeten daarom een vergoeding krijgen.

Conclusie:
De meeste aanwezigen waren het hier mee eens. Er wordt wel getwijfeld of dit tot meer scheidsrechters zal leiden.

Stelling:
Het wordt steeds moeilijker om voor alle teams trainers te vinden. Als we voldoende (gekwalificeerde) trainers willen voor onze vereniging moeten we betaalde trainers van buitenaf aantrekken en dus de contributie verhogen.

Conclusie:
Goede trainers zijn belangrijk,  maar mogen geen extra kosten met zich mee brengen. Ook kijken naar andere mogelijkheden, bijvoorbeeld zelf trainers opleiden. Of extra trainingen laten betalen door ouders.

Thema toekomst en ambitie van de club

Stelling:
Landelijke trend, ook bij Apollo 8, is dat het aantal volleyballende jongens afneemt. Daar is niets aan te doen.

Conclusie:
De trend is helaas ook merkbaar bij Apollo 8. Aanwezigen vonden dat we toch nog meer energie hierin moeten steken. Er werden verschillende ideeën aangedragen zoals bijvoorbeeld beachvolleybal, samenwerking met andere clubs, maar ook met scholen en andere instellingen. Ook de binding met Heren 1 werd meerdere keren aangedragen. Volleybal moet stoerder worden.  

Stelling:
Streven naar volleyballen op het hoogste niveau (Eredivisie) is goed voor het sportklimaat in de hele vereniging.

Conclusie:
Het is een goed streven, maar belangrijk is de zichtbaarheid en verbinding van het eerste team met de rest van de club. Topvolleybal mag niet ten koste gaan van de breedtesport.

Stelling:
Als dames 1 in de eredivisie gaat spelen kom ik vaker kijken.

Conclusie:
Vermoedelijk wel, maar het randgebeuren (sfeer, muziek) blijft een belangrijk onderdeel. Dat maakt het compleet.

Stelling:
Binnen de herenlijn moeten we inzetten op kwantiteit i.p.v. kwaliteit.

Conclusie:
Omdat kwantiteit  en kwaliteit onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden moeten we op beide inzetten

Stelling:
Net zoals bij het beachvolleybal in de zomer zou het mogelijk moeten zijn om bij Apollo 8 niet meer in een vast team te spelen maar een avondje vrijblijvend te volleyballen in toernooivorm middels voorinschrijving

Conclusie:
Er waren wisselende meningen over deze stelling. Een aantal gelooft niet in het concept, behalve een wijk- of een buurttoernooi. Anderen vinden het een serieuze optie en het zou het onderzoeken waard zijn.

Stelling:
Leden willen vooral iets vinden van de trainer, trainingstijd/-dag en in welk team ze spelen. In plaats van een ALV (of naast een ALV) moet er jaarlijks een technische bijeenkomst komen over deze onderwerpen.

Conclusie:
Meeste mensen zijn hier geen voorstander van. Dat  is aan de TC. Aandachtspunt blijft goede communicatie naar de teams.

Stelling:
Teams die een goede trainer willen, kunnen die het beste zelf zoeken in plaats van het bestuur.T

Conclusie:
Hier waren de meeste aanwezigen heel duidelijk over. Dat  is aan de TC. Personen aandragen is natuurlijk prima

Thema Samenwerking en verdere activiteiten

Stelling:
Apollo 8 moet zich vooral richten op het aanbod voor de eigen leden. Maatschappelijke projecten zijn leuk maar kosten veel tijd en moeite en leveren weinig op.

Conclusie:
De meeste leden vinden het belangrijk dat we dit als club doen.  Het zorgt voor goede uitstraling van de club , verbondenheid en  goodwill. Het moet echter geen hoofdtaak worden en behapbaar blijven voor vrijwilligers

Stelling:
Niet samenwerken met buurtverenigingen is een stille dood voor het herenvolleybal binnen Twente
.

Conclusie:
Om jongens- en herenvolleybal bij Apollo te laten blijven slagen moet er een duidelijke visie zijn. Samenwerking kan dan een van de opties zijn.  Samenwerking kan ook zijn het delen van kennis en kunde en een gezamenlijke wervingscampagne. Een aantal leden gaven aan dat we niet alle (jongens) jeugd moet laten volleyballen bij één club. En kijken naar mogelijkheden van samenwerking met andere sportverenigingen, buiten volleybalclubs, ook overwegen.

Stelling:
Samenwerking is niet de sleutel tot succes, maar maakt juist alles complexer.

Conclusie:
Samenwerking is complex ivm verschillende belangen. Het roept de vraag op over wat het brengt  op lange termijn? Het is belangrijk om goed en zorgvuldig de voor- en nadelen te overwegen.

Stelling:
Drie (mogelijke) eredivisieclubs voor dames in Twente is teveel. Als we streven naar volleyballen op het hoogste niveau dan moeten we samenwerken.

Conclusie:
De meningen zijn zeer divers. De een vindt dat teveel, maar de ander is het daar helemaal niet mee eens. Men is wel bang om binding met eerste team te verliezen . Liever Topdivisie blijven spelen dan samenwerken of samengaan met andere clubs.

Stelling:
Ik kom bij Apollo 8 om te volleyballen. Allerlei nevenactiviteiten hoeven niet voor mij.

Conclusie:
Apollo 8 is meer dan alleen volleybal. Met nevenactiviteiten word je juist een team en vergroot je de saamhorigheid. Moeten hier wel op proberen in te blijven zetten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.