Voorwoord van de voorzitter

Welkom bij volleybalvereniging Ecare Apollo 8, volleybal in het ‘hart’ van Twente,

Volleybalvereniging Ecare Apollo 8 is een ambitieuze, bloeiende en actieve vereniging die sinds de oprichting in 1969 is uitgegroeid tot een vereniging met ongeveer 450 enthousiaste leden die wekelijks trainen en wedstrijden spelen. De vereniging presenteert zich zowel op recreatief, regionaal als nationaal niveau. In het lopende seizoen 2013-2014 spelen zowel het eerste damesteam als het eerste herenteam in de topdivisie. Het op één na hoogste niveau van Nederland. De jeugdteams zijn succesvol in de regionale topcompetities en bij Nationale Kampioenschappen. De sociale binding tussen de leden van de vereniging onderling is zeer groot. Jaarlijks worden tal van activiteiten georganiseerd om de onderlinge band tussen leden te versterken.

Deze successen zijn mede te danken aan het feit dat Apollo 8 naast een sportieve volleybalvereniging een club is die vijf kernwaarden nastreeft en uitstraalt. Deze waarden zijn de basisprincipes van Apollo 8 en vormen de pijlers onder de cultuur die zo kenmerkend is voor onze club.

1. Respect; Sportiviteit, correct zijn t.o.v. tegenstanders, officials en begeleiders
2. Sociale binding; Sterke onderlinge verbondenheid en maatschappelijke betrokkenheid
3. Ambitie; Topsport en breedtesport, regionaal toonaangevende jeugdopleiding
4. continuïteit; Continu ledenaantal, kwalitatief en kwantitatief goed kader en gezonde financiële huishouding
5. communicatie; Transparantie met een duidelijke taakverdeling en eenduidige informatievoorziening.

Om er zeker van te zijn dat we op een hoog kwalitatief niveau sport kunnen blijven beoefenen, heeft Ecare Apollo 8 in samenwerking met de gemeente Borne plannen ontwikkeld een eigen sporthal te exploiteren. De doelstelling is om deze nieuwe accommodatie in 2015 in gebruik te nemen. De vereniging heeft de ambitie om nog verder te groeien. Daarom zijn nieuwe leden, vrijwilligers, sponsoren van harte welkom de gelederen te komen versterken.

Wilt u eerst de sfeer proeven, kom dan eens op een zaterdag naar Sporthal ’t Wooldrik. U bent van harte welkom!

Sportieve groet namens het bestuur van Ecare Apollo 8,

Cor de Vos Voorzitter

Volleybal in het ‘hart’ van Twente.