Commissie Financiële zaken

Opdracht

De commissie heeft als opdracht alle zaken die samenhangen met de commerciële en financiële zaken te regelen. De opdracht kan worden onderverdeeld in sub-opdrachten, namelijk aansturen sponsorcommissie, incasso en ledenadministratie en zorg dragen voor de financiële huishouding van Apollo 8. Commissie is de penningmeester van de vereniging.

De commissie zal Apollo 8 uitdragen als een sportieve volleybalvereniging voor breedtesport en topsport, met een jeugdopleiding, een heren- en dameslijn. Een club die vijf kernwaarden nastreeft en uitstraalt. Dit zijn de basiswaarden van Apollo 8 en vormen de pijlers onder de cultuur die zo
kenmerkend is voor onze club.

 1. Respect: Sportiviteit, correct zijn t.o.v. tegenstanders, officials en begeleiders
 2. Sociale binding: Sterke onderlinge verbondenheid en maatschappelijke betrokkenheid
 3. Ambitie: Topsport en breedtesport, regionaal toonaangevende jeugdopleiding
 4. Continuïteit: Continu ledenaantal, kwalitatief en kwantitatief goed kader en gezonde financiële huishouding
 5. Communicatie: Transparantie met een duidelijke taakverdeling en eenduidige informatievoorziening.

Verantwoordelijkheden:

 • Aansturen / samenwerken met ledenadministratie/ incasso ivm inning contributie
 • Aansturen / samenwerken met sponsorcommissie voor de sponsorinkomsten;
 • Incasseren contributie;
 • Factureren sponsorbijdragen;
 • Beatelingen verzorgen inzake alle kosten voor Apollo 8;
 • Opstellen begrotingen voor diverse commissies;
 • Opstellen van begroting tbv de licentie Nevobo;
 • Opstellen jaarcijfers en begroting tbv ALV;
 • Contact Vrienden van Apollo en de Businessclub.

Bevoegdheden

 • Incasseren contributies;
 • Betalingen verzorgen inzake kosten vereniging;
 • Opmaken, versturen aanmaningen facturen in overleg met sponsorcommissie
 • Voorbereiden licentieaanvraag Nevobo

Uitvoerende functies:

 • Penningmeester van de vereniging
 • Incasso
 • Ledenadministratie