Kledingregelement

Tijdens wedstrijden van Apollo 8 zal door alle spelers een uniek Apollo 8-tenue gedragen worden.  Hierdoor wordt de identiteit van de vereniging benadrukt. De sportkleding is eigendom van Apollo 8. Het is goed te weten welke regels gelden bij het gebruik ervan. Daartoe zijn de volgende
regels vastgesteld:

De kleding mag uitsluitend tijdens een volleybalwedstrijd van Apollo 8 worden gebruikt en dus niet tijdens de training.

Het is niet toegestaan de kleding anders te gebruiken dan waarvoor het bedoeld is

Het is niet toegestaan de kleding te veranderen/te vermaken.

Zonder toestemming van het bestuur mogen in verband met verplichtingen jegens sponsoren op de kleding geen teksten worden aangebracht, zoals rugnummernamen, emblemen en dergelijke.

Indien tijdens de wedstrijd schade aan de kleding is ontstaan dient dit per direct na afloop van de wedstrijd door de speler bij de aanvoerster/aanvoerder worden gemeld. De aanvoerster/aanvoerder meldt dit direct bij de materialencommissie van Apollo 8. De speler wordt alléén aansprakelijk gesteld als er sprake is van opzet of grove schuld.

Bij verlies of beschadiging door onzorgvuldig gebruik of beheer, brengen we kosten in rekening voor het wedstrijdshirt en het trainingsjack en de trainingsbroek afzonderlijk, te weten:

in het 1e jaar: 30 euro,
in het 2e jaar: 20 euro,
in het 3e jaar: 10 euro,
daarna: 5 euro

Voor een aantal teams geldt het volgende:

Na de wedstrijd dienen de shirts en broeken bij de aanvoerster/aanvoerder te worden ingeleverd. Deze controleert vervolgens of alle shirts en broeken zijn ingeleverd en stopt de kleding in de daarvoor bestemde kledingtassen. Vervolgens overlegt de aanvoerder/aanvoerster met het team wie de kleding zal wassen.

Degene die de kleding heeft gewassen of laten wassen zorgt ervoor dat de kleding minimaal één uur voor de wedstrijd voor het team beschikbaar is.

Indien tijdens de wedstrijd schade aan de kleding is ontstaan dient dit per direct na afloop van de wedstrijd door de speler bij de aanvoerster/aanvoerder worden gemeld. De aanvoerster/aanvoerder meldt dit direct bij de materialencommissie van Apollo 8. De speler wordt alléén aansprakelijk gesteld als er sprake is van opzet of grove schuld.

Na het seizoen dient de aanvoerder/aanvoerster de tassen met alle kleding en materialen in te leveren bij de materialencommissie. Bij vermissing of niet gemelde schade zullen de daaraan verbonden kosten in rekening worden gebracht bij het team.

Wasvoorschrift om de bedrukking op de kleding goed te behouden:

de kleding in de machine moet binnenste buiten worden gewassen 

er moet een fijnwasmiddel zonder bleek gebruikt worden

men dient bij handwas niet te wrijven, maar wel te knijpen

de bedrukking dienen niet gestreken worden

de kleding mag niet chemisch gereinigd worden

er dient gewassen te worden bij een temperatuur van max. 40 C

de bedrukte kleding niet in de droogtrommel drogen

Eventuele ritsen van de kleding dienen bij het wassen gesloten zijn!