Ecare

Sinds 1 april 2012 heeft Ecare als hoofdsponsor haar naam verbonden aan Apollo 8. Daarmee werd de naam van de vereniging ook gewijzigd in Ecare Apollo 8.

Na twee jaren het eerste heren team als vlaggenschip van het sponsorschap te hebben gehad, heeft Ecare sinds het seizoen 2014 / 2015 het sponsorschap uitgebreid door ook het eerste team van de dames onder de hoede te nemen.

Als leverancier van innovatie zorgconcepten en diensten wil Ecare in de zorg graag een steentje bijdragen om organisaties te laten bewegen naar meer zelfverantwoordelijkheid bij en vertrouwen in de medewerkers. In plaats van hen op te leggen wat moet gebeuren, de zorgverleners de benodigde beslissingen zelf te laten nemen. Om zodoende een zorgorganisatie weer te laten worden tot een warme samenwerkende club van mensen die hart voor de zaak hebben.

“Door toevalligheid van een bij Ecare werkzame medewerker kwamen we in contact met Apollo 8. Hierbij werd al snel duidelijk dat de leden van Apollo 8 op dezelfde wijze tegen hun vereniging aankeken. Als het ware één grote familie die hart voor hun vereniging hebben en er met zijn allen graag een groot succes van willen maken. En dan niet alleen op prestaties. Maar ook op het sociale en maatschappelijke aspect zoals de aandacht voor de breedtesport en de inzet voor de sociale Saturnus projecten. De verbanden werden dan ook snel gelegd. Daar wilden wij dan ook graag onze naam aan verbinden en hen helpen bij het realiseren van al die mooie doelen”