Saturnus

Volleybalvereniging Apollo 8 wil graag een betrokken vereniging zijn waar leden en niet leden zich thuis voelen. We hebben als vereniging een verantwoordelijkheid op meerdere terreinen: niet alleen om goed en gestructureerd volleybal aan te bieden op ieders niveau, maar ook maatschappelijk. Daarvoor heeft Apollo 8 het Saturnusproject in het leven geroepen.

Achtergrond bij de naam “Saturnus”

De verenigingsnaam ‘Apollo 8’ is vernoemd naar de raketlancering richting de maan, welke succesvol is afgerond in 1969. Het oprichtingsjaar van de club. De lancering werd uitgevoerd met zogenaamde Saturnus draagraketten. Een mooie metafoor voor ons project om verder te komen, vooruitgang te boeken.

Het Saturnusproject

Het project heeft tot doel om het jeugdvolleybal op een breder en hoger plan te tillen, om zo volleybal toegankelijk te maken voor iedereen en op ieder zijn of haar niveau. Naast veel vrijwilligersinzet en beschikbaar gestelde faciliteiten, zijn er gelden nodig om de doelstelling te halen. Het Saturnusproject hanteert hiervoor de volgende constructie waarbij de klassieke sponsorbenadering wordt verlaten.

Er wordt gezocht naar betrokken partijen die onze doelstelling een warm hart toedragen en die graag een maatschappelijk betrokken impuls willen geven aan de lokale omgeving. Deze partijen, wij noemen ze bewoners van het Saturnushuis, betalen per jaar een bedrag in ruil voor het aandragen van enkele vrijwilligersprojecten die de leden van Ecare Apollo 8 uitvoeren. Deze tegenprestatie wordt gezocht in projecten, die wij dus namens de bewoners uitvoeren, lokale initiatieven of organisatie met een maatschappelijk component. Deze componenten zijn bijvoorbeeld de zorg, welzijn of wijkinitiatieven.

Bewoners

De huidige bewoners van het Saturnushuis zijn:
Tig Akoestiek
Woonbeheer Borne
Hofland Optiek Borne
Libereaux
Gemeente Borne (sociaal partner)

Reeds uitgevoerde projecten

De afgelopen periode zijn er veel projecten uitgevoerd door de leden van onze vereniging. Hierbij is veelal de aanvoerder van een team gevraagd om op een bepaald tijdstip enkele mensen beschikbaar te houden of een heel team. Pas op de dag zelf horen ze wat ze gaan doen. Hieronder volgen enkele projecten die uitgevoerd zijn: •Scootmobieltocht •Rolstoelwandelen Trivium Meulenbelt Zorg (Dijkhuis) •Speeltuintjes opknappen in de wijk •Borne Schoon •Sinterklaasintocht voor Aveleijn

Oproep

Ook dit jaar gaan we weer teams benaderen voor de vrijwilligersprojecten. Als je zelf een leuk idee hebt of je wilt je jaarlijkse teamuitje bijvoorbeeld combineren met een Saturnusproject, neem dan contact op met de sponsorcommissie. Uiteraard vragen we je jullie spontane medewerking als je gevraagd wordt om met ons mee te doen.